top of page

ZBIERKY

"Pamiatky chránime najmä kvôli hodnotám, ktoré sú nositeľom cenného autentického odkazu minulosti. Pamiatky sú súčasťou našej kultúrnej a národnej identity, predstavujú priamy odkaz našich predkov a predchodcov. Zachovanie a prezentovanie všetkých týchto hodnôt, ktorých nositeľmi pamiatky sú, je jedným z hlavných cieľov ich ochrany. Základným predpokladom uvedomelej ochrany pamiatok je nielen ich poznanie, ale najmä pochopenie ich hodnoty a pochopenie našej povinnosti túto hodnotu zachovať a odovzdať nasledujúcim generáciám."

  • ZBIERKA NA STRECHU

Povolenie ministerstva vnútra

registrované Ministerstvom vnútra

pod č.  000-2021-029592

Prispieť môžete priamo na transparentný účet a to obyčajným bankovým prevodom (napr. cez internet banking) alebo vkladom.

TRANSPARENTNÝ ÚČET

IBAN:

SK75 0900 0000 0051 8218 6987

Verejná zbierka prebieha na transparentnom účte OZ ZACHRÁŇME POKLADY TATIER.

Svoj príspevok, ako aj aktuálny stav účtu, môžete sledovať na stránke www.transparentneucty.sk pod názvom OZ ZACHRÁŇME POKLADY TATIER.

Link transparentného účtu:

PRISPIEŤ PAY by square

PAY by square.JPG

AKO MÔŽEM POMÔCŤ 

..

POTREBUJEME VAŠU POMOC

...

bottom of page