top of page
Keyboard and Mouse

PROJEKTY

POSTUP PROJEKTU

Kostolík v Starom Smokovci pozná zaiste každý návštevník Vysokých Tatier, bez neho by to nebol Starý Smokovec

Kostolík je momentálne vo veľmi zlom technickom stave

V havarijnom stave sa nachádza strecha , veža a vstupné schody

Dali sme sa dokopy aby sme sa pokúsili túto pre Tatry charakteristickú stavbu zachrániť a zabezpečiť jej zachovanie v ďalších desaťročiach.

Podľa akútnosti jednotlivých opráv sme celkovú opravu rozdelili do takýchto etáp:

DOKUMENTY

Krajský pamiatkový úrad Prešov

TECHNICKÝ STAV

...Bez výmeny strešnej krytiny a bez odstránenia rôznych chýb dnešného pokrytia strechy sa dajú očakávať ďalšie miesta zatekania cez strešnú konštrukciu do kostola, čo bude mať za následok deštrukciu pôvodných konštrukčných prvkov strechy z 19. st ako i ďalšie následné škody  na historických prvkov kostola...

FINANČNÝ STAV

...

bottom of page