top of page
Minerals and Stones

ETAPY  OPRÁV

Kostolík v Starom Smokovci pozná zaiste každý návštevník Vysokých Tatier, bez neho by to nebol Starý Smokovec

Kostolík je momentálne vo veľmi zlom technickom stave

V havarijnom stave sa nachádza strecha , veža a vstupné schody

Dali sme sa dokopy aby sme sa pokúsili túto pre Tatry charakteristickú stavbu zachrániť a zabezpečiť jej zachovanie v ďalších desaťročiach.

Podľa akútnosti jednotlivých opráv sme celkovú opravu rozdelili do takýchto etáp:

1. ETAPA

Výmena strešnej krytiny

Strešná krytina – drevený šindeľ je pravdepodobne pôvodná krytina ktorá je jednoznačne dávno po svojej životnosti

Projekt počíta s výmenou kompletnej strešnej krytiny , opravami krovu v miestach poškodenia, výmenou štítových dosiek a nosných hranolov a realizáciou nových úžľabí a bleskozvodu.

Oprava je naplánovaná v dvoch etapách na roky 2021 – 2022

Rozpočtové náklady : rozpočet  120.000,- EUR

2. ETAPA

Oprava veže kostola

Pôvodná veža kostola bola v roku 1933 pri zásahu bleskom poškodená a v roku 1935 sa tak nahla, že ju rozobrali. V roku 1957 bola potom zrealizovaná terajšia veža.

Napriek tomu že veža je vlastne najmladšia časť kostolíka, tak je v podstatne horšom stave ako hlavná loď.

Na veži je potrebné vymeniť dolnú časť predných stĺpov , ktorá je odhnitá, opraviť odpadávajúci travertínový obklad pod JZ stĺpom. Ďalej je potrebné vymeniť viaceré drevené nosníky, opraviť výmurovku vo viacerých poliach, zabezpečiť konštrukcie voči zatekaniu zrážkovej vody. Ďalej je potrebné realizovať nový bleskozvod a  nové nátery drevených a murovaných konštrukcií ,

Termín opravy : 2024/2025

Rozpočtové náklady: odhad 160.000,- EUR

3. ETAPA

Oprava vstupného schodiska

Vstupné travertínové schodisko je pôvodné s neskôr dorobenými postrannými zábradliami

Schodisko je v havarijnom stave

Plánovaná oprava počíta s rozobraním celého schodiska , vybudovaním nových základov a schodiska ktoré bude obložené pôvodnými travertínovými obkladmi a stupňami

Termín opravy rok 2024

Rozpočtové náklady : rozpočet 36.000,- EUR

4. ETAPA

Odvod zrážkovej vody z okolia kostola

Momentálne zrážková voda steká zo strechy priamo vedľa kostola na existujúci trávnik kde sa vsakuje do podložia. Vzhľadom ku tomu že sme zistili že sú podmáčané základy kostola je potrebné túto vodu odviesť zhotovením drenáže a povrchových úprav po oboch stranách kostola ako i za presbytériom

Termín opravy : neznámy

Rozpočtové náklady : odhad 8.000,- EUR

5. ETAPA

Oprava - hlavná loď

Je potrebné zrealizovať zabezpečenie konštrukcií voči zatekaniu zrážkovej vody, zrealizovať kompletne nové nátery drevených a murovaných konštrukcií 

Termín opravy : neznámy

Rozpočtové náklady : odhad 190.000,- EUR

6. ETAPA

Oprava - interiér kostola

Popraskané výmurovky a maľby.

Nové vymaľovanie stien kostola a drevené obklady v miestach drevených prvkov stien, tak aby sa prekryli trhliny medzi drevenými a murovanými prvkami stien.

Termín opravy : neznámy

Rozpočtové náklady:  odhad 80.000,- EUR

bottom of page